• DERIVA, exposició d'Alba Danés


  Durant el mes d'abril us animem a venir a veure l'exposició fotogràfica de l'artista olotina Alba Danés anomenada DERIVA.

                                                                  DERIVA

  En un paisatge canviant, modificat constantment per intrusos i habitants, potser no ens quedarà més acció que la deriva contínua. El canvi de l'entorn serà responsable de la desorientació completa.

  Deriva  [1839; de derivar]
  f 1  Desviació respecte al curs o al comportament normal d'un fenomen.
  2 anar a la deriva Anar sense govern, sense aconseguir resultats positius.

  La teoria de la deriva, descrita l'any 1956 per Guy Debord, és una tècnica de pas ininterromput a través d'ambients diversos, una experiència contrària a les nocions clàssiques de viatge i passeig. Aquelles persones que s'abandonen a la deriva renuncien durant una estona als motius per desplaçar-se o actuar que els serien quotidians per deixar-se portar per les característiques del terreny. La deriva és una de les estratègies practicades en psicogeografia i on l'ecologia adopta un caràcter rellevant ja que aquesta corrent estudia els efectes dels ambients geogràfics en les emocions i el comportament de les persones. 

  Projecte fotogràfic d’Alba Danés