• Comissions

  Comissió de comunicació

  La comissió de comunicació s’encarrega de coordinar la relació amb la premsa, del disseny i edició de cartells i materials,i de gestionar el web i les xarxes socials.

  Comissió d’activitats

  La comissió d'activitats del Forn s’encarrega dinamitzar el Casal i de coordinar-ne l’agenda d’activitats, organitzant-hi xerrades, recitals, presentacions, debats, etc.

  Comissió de manteniment

  La comissió de manteniment és l'encarregada de que el Casal es mantingui en bones condicions, tant l’interior com el pati i es cuida de la logística i el manteniment del local.

  Comissió d’economia i administració

  Aquesta comissió s’encarrega de dur a terme la comptabilitat del local, la relació amb el personal del bar-restaurant, i de coordinar les qüestions legals de l’entitat i el local.